Hóa mỹ phẩm

XÚT HẠT

một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các

GLYCERINE

GLYCERINE là một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng như: dung môi sản xuất dược phẩm , chất kết dính và chất phủ. heptane là một thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và thương mại