Hóa công nghiệp

DIMETHYL CARBONATE

DIMETHYL CARBONATE hay còn gọi là dung môi DMC sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như sản xuất keo ,sơn , điện tử ....

XÚT HẠT

một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các

SODIUM NITRATE

SODIUM NITRATE là một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng như: dung môi sản xuất dược phẩm , chất kết dính và chất phủ. heptane là một thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và thương mại

SODIUM CHLORATE

SODIUM CHLORATE là một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng như: dung môi sản xuất dược phẩm , chất kết dính và chất phủ. heptane là một thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và thương mại

SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE

SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE là một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng như: dung môi sản xuất dược phẩm , chất kết dính và chất phủ. heptane là một thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và thương mại

CAO LANH_ KAOLIN

CAO LANH_ KAOLIN là một dung môi chất lỏng được sử dụng trong công nghiệp, chuyên nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng như: dung môi sản xuất dược phẩm , chất kết dính và chất phủ. heptane là một thành phần trong các ứng dụng của người tiêu dùng và thương mại